Leif Appelgren Consulting AB

Ekonomisk analys 
Modeller för optimal kontroll och revision av skatte- och välfärdssystem